Kadra Kwalifikowana Oddziału PTTK Prudnik

Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta

Instruktor Krajoznawstwa Polski

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Zagłoba-Zygler Zbigniew

Instruktor Krajoznawstwa Regionu

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Dereń Andrzej
 3. Zagłoba-Zygler Zbigniew
 4. Hupka Józef
 5. Dendewicz Franciszek
 6. Husak Marcin
 7. Garczyńska Halina
 8. Derda Stanisław
 9. Małkowski Stanisław
 10. Dendewicz Stanisław

Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta

Przodownik Turystyki Motorowej

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Hupka Józef
 3. Husak Marcin
 4. Zagłoba-Zygler Zbigniew
 5. Małkowski Łukasz
 6. Małkowski Stanisław
 7. Małkowska Elżbieta
 8. Jasiczek Jarosław

Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Zagłoba-Zygler Zbigniew

Przodownik Turystyki Pieszej

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Zagłoba-Zygler Zbigniew
 3. Polak Andrzej
 4. Ilnicki Kazimierz
 5. Husak Marcin
 6. Michalczewski Józef

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Olszewski Franciszek

Przodownik Turystyki Górskiej

 1. Olszewski Franciszek
 2. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 3. Polak Andrzej
 4. Ratajczak Jerzy
 5. Hupka Józef
 6. Michalczewski Józef
 7. Drożdżowicz Barbara
 8. Cybulski Wiesław
 9. Gwóźdź Roman
 10. Sylwestrzak Jerzy
 11. Krajewski Marek
 12. Węglarz Antoni
 13. Polak Łukasz
 14. Zagłoba-Zygler Zbigniew
 15. Gojło Waldemar
 16. Żurakowski Wojciech
 17. Polak Grzegorz
 18. Husak Marcin
 19. Przyszlak Dawid
 20. Langert Sławomir

Przodownik Turystyki Kolarskiej

 1. Białopotocki Andrzej
 2. Sewielski Andrzej
 3. Chruszcz Adam

Przodownik Turystyki Narciarskiej

 1. Gapiński Leszek
 2. Gapińska Janina
 3. Świeca Edward

Strażnik Ochrony Przyrody

 1. Zagłoba-Zygler Elżbieta
 2. Garczyński Jarosław

Przewodnik Terenowy

 1. Michalczewski Józef
 2. Husak Marcin
 3. Małkowski Stanisław

Znakarz Szlaków

 1. Gwóźdź Roman
 2. Michalczewski Józef
 3. Kasprzycki Antoni
 4. Husak Marcin
 5. Dendewicz Franciszek
 6. Białopotocki Andrzej
 7. Polak Łukasz
 8. Żurakowski Wojciech
 9. Jasiczek Jarosław
 10. Polak Grzegorz
 11. Langert Sławomir
 12. Przyszlak Dawid
 13. Dereń Andrzej
 14. Hupka Józef
 15. Sylwestrzak Piotr
 16. Wróblewski Jan
 17. Cybulski Wiesław
 18. Drożdżowicz Barbara
 19. Węglarz Antoni
 20. Garczyńska Halina
 21. Garczyński Jarosław
Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament