Nasze biuro

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku 48-200 Prudnik pl. Wolności 6/3 woj. opolskie tel. 784 658 636

UWAGA! Od 1.07.2024 r. nowa siedziba biura Oddziału PTTK: 48-200 Prudnik, Plac Wolności 6/3 (dawne kino "Wyzwolenie" i Inkubator Przedsiębiorczości) 

Biuro Oddziału czynne jest:

poniedziałek w godz. 16:30 - 18:00

środa w godz. 16:30 - 18:00

czwartek w godz. 11:30 - 13:00

W biurze można uzyskać informacje o działalności programowej naszego Oddziału w tym:

  • imprezach organizowanych przez Oddział Prudnik
  • przyjmowaniu zapisów oraz wpłat na imprezy organizowane przez Oddział
  • biuro obsługuje członków Towarzystwa, przedłuża legitymacje członkowskie
  • przyjmuje zapisy nowych członków

Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku
06 8905 0000 2000 0000 1401 0001

E-mail: 

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament