Klub Dinozaurów

22 października 2004r powstał przy Oddziale PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku Klub PTTK-ch Dinozaurów.

A było to tak:
Gdy 25 września 2004r cała brać PTTK-ska pędziła pod ratusz by zrobić sobie rodzinną fotografię

Ela krzyknęła:
    "dinozaury stańcie, zrobię wam zdjęcie"
Jadzia rzekła:
    "a może byśmy utworzyli klub dojrzałych turystów?"
I tak się zaczęło.

 

Przybylski Jacek zwołał spotkanie długoletnich działaczy, na które stawiło się 13 osób. W trakcie spotkania zaproponował statut klubu poczym został jego Prezesem a Jadwiga Żak i Zbigniew Zagłoba-Zygler Vice Prezesami.
Witold Czerkawski zajął stanowisko kronikarza i przedstawił warunki członkostwa klubu:

  1. co najmniej 20 lat w PTTK,
  2. obowiązkowe spotkania 4 razy w roku.

A resztę czas dopisze.

Zarząd klubu:

  • Prezes - Przybylski Jacek
  • V-ce prezes - Żak Jadwiga, Zagłoba-Zygler Zbigniew
  • Kronikarz - Czerkawski Witold

Obraz:

Na pierwszym zebraniu przed 5 laty, najwcześniej urodzony ( jak sam siebie określił, nasz niezapomniany kronikarz Witek) zaproponował stały temat spotkań "jak żyć długo i zdrowo". Temat ten jest kontynuowany do chwili obecnej, poprzez różne formy : wspomnienia miłych chwil z młodości turystów, śpiewy, pogaduchy, wędrówki, ogniska itp.

Obraz:

Niestety - Dinozaury PTTK-wskie to pokolenie odchodzące. W czasie działania Klubu pożegnaliśmy kronikarza Witolda Czerkawskiego, Dorotę Papierską i Adama Dworaka. Obecnie prowadzenie kroniki przejęła Ela Zagłoba-Zygler. Pozostałe "władze klubu" bez zmian od chwili powstania. A oto sentymentalna pieśń dinozaurów :

Jak szybko mija życie wie dobrze każdy z nas
I każdy marzy skrycie jakby zatrzymać czas
W Prudnickim PTTK-u powstał przedziwny twór
To Klub Dinozaurów niepowtarzalny wzór
W programie tego Klubu jest dawnych wspomnień czar
I troska o hart ducha jako niebiosów dar
A kiedy przy ognisku melodię niesie wiatr
To wierzysz żeś turysta i zajdziesz aż do Tatr
Więc póki jeszcze chęci do wspólnych spotkań są
Zachowajmy w pamięci te chwile z oka łzą.

Obraz:

 

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament